واحد IT شرکت با پیاده سازی شبکه ای پیشرفته و دسترسی به شبکه اینترنت در سریعترین زمان ممکن اطلاعات مورد نیاز را دریافت و در اختیار واحدهای مختلف قرار می دهد، همچنین سیستم پست الکترونیک در سطح سازمان برقرار بوده و کلیه فعالیت ها و پیگیری ها به صورت آنلاین انجام می گیرد و در راستای بهبود کار تیمی و استفاده از پارامتر زمان، حداکثر بهره برداری را موجب شده و کلیه ظرفیت سنجی ها، برنامه ریزی ها، سفارش گذاری ها و … به سهولت توسط نرم افزارهای مورد نظر به انجام می رسد.

تکنولوژی اطلاعات (IT) و برنامه ریزی : آقای غلامی