واحدهای تولیدی، مونتاژ و نگهداری تعمیرات با مجموعه ای از دستگاه های تزریق (شامل دستگاه های تزریق با تن فلد از کشور آلمان و دستگاه های خریداری شده از شرکت های داخلی)، بادی، پرس و … همراه با دستگاه های مستقر در خط مونتاژ (تسترهای مختلف، فیکسچرهای مختلف و … ) و پرسنل مجرب و کارآزموده در تولید و مونتاژ انواع مخازن شیشه ای، قطعات پلاستیکی، قطعات فلزی، قطعات تزریق، قطعات برقی و …. دارای توانایی کافی برای پاسخگویی مناسب در جهت برآورده ساختن نیازهای مشتریان می باشند.

تولید و مونتاژ : آقای عظیمایی
نگهداری و تعمیرات : آقای قربانیان